Menu

Fredet – Bygningsfredning i Danmark 1918 til i dag

Bogen ‘Fredet – Bygningsfredning i Danmark 1918 til i dag’ er en arkitekturhistorisk fortælling  gennem 100 år om dansk bygningsfredning. Værket fortæller om, hvilke bygninger og hvilken arkitektur der er blevet fredet gennem de 100 år, der er gået, siden Danmark i 1918 fik den første bygningsfredningslov.

Bogen undersøger, hvilke bygninger og hvilken type arkitektur der er blevet tillagt værdi på et givent tidspunkt, for at forklare, om der kan ses et særligt mønster i fredningerne. Hvilke vurderinger har haft indflydelse på beslutningerne? Og hvordan har nationale og internationale strømninger påvirket lovgivningen? Bogen forsøger altså at sætte de fredede bygninger ind i en arkitektonisk, kulturhistorisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Bogen er rigt illustreret med både originale arkitekttegninger, fotografier samt nyoptagelser ved arkitekturfotograf Jens Lindhe.

Værket er et forskningsprojekt skrevet i samarbejde mellem professer ved Arkitektskolen Aarhus Mogens A. Morgen og ph.d. og cand.mag. Jannie Rosenberg Bendsen.

  • Fredet - Bygningsfredning i Danmark 1918 til i dag
  • Af Mogens A. Morgen og Jannie Rosenberg Bendsen
  • Udgivelse: 19. november 2018
  • Indbundet
  • Grafisk design: Rasmus Koch Studio
  • Sidetal: 368
  • ISBN: 978-87-93604-29-2
399,95 Alle priser er i DKK og incl. moms. Du vil blive sendt videre til vores onlineshop.