Menu

Åben og Rolig

For første gang nogensinde har en dansk forsker undersøgt virkningerne af mindfulness videnskabeligt. Neuropsykolog, ph.d Christian Gaden Jensen har i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Harvard Universitet, udviklet programmet Åben og Rolig™ og har i den forbindelse vist entydigt gode resultater til stressforebyggelse. Stress er en af vor tids mest alvorlige problemer og hensigten med programmet er at det skal rulles ind i det offentlige system såvel som i erhvervslivet. Resultaterne af Gaden Jensens undersøgelse blev i 2014 offentliggjort og følges nu op af selvhjælpsbogen Åben og rolig, så alle, der er interesseret, får mulighed for at reducere deres stressniveau. 

Åben og Rolig er en videnskabeligt udviklet selvhjælpsbog til psykisk sundhedsfremmelse og stressforebyggelse. Bogen er baseret på meditation og en kognitiv udviklingsmodel, som læseren bruger til at træne de fire delelementer: oplevelse, bearbejdning, deltagelse og opmærksomhed på konsekvenser. Åben og Rolig har en enkel, cyklisk struktur, hvor deltagerne uge for uge arbejder med henholdsvis kroppen, psyken og de sociale relationer. Det gør de gennem daglige meditationsøvelser, samtaler og skriftlige øvelser, samt træning i brugen af den kognitive model i dagligdagen. De videnskabelige resultater for Åben og Rolig viser konsistente forbedringer af deltagernes psykiske og fysiologiske sundhed, både for gruppeforløb og for individuelle forløb. Videre bidrager bogen til målbare forbedringer af mental sundhed, psykisk og hormonelt stressniveau, livskvalitet, søvnkvalitet og tegn på depression, samt den målte hastighed af opfattelsesevnen. 

Christian Gaden Jensen (f. 1978) er psykolog og ph.d. på den første videnskabelige undersøgelse i Danmark af Mindfulness, støttet af Nordea-fonden. Hans program Åben og Rolig har vist entydigt gode resultater. Disse offentliggjordes i 2014 under massiv mediebevågenhed, tv-programmer m.m.

  • Åben og Rolig
  • Af Christian Gaden Jensen
  • Udgivelse: 2015
  • Indbundet
  • Grafisk design: Søren Damstedt, trefold
  • Sidetal: 200
  • ISBN: 978-87-92894-74-8
  • Udgave/oplag: 4/1