Menu

Nsw Nike Air Max Axis

Nsw Nike Air Max Axis Danmark

Find hele udvalget af Nsw Nike Air Max Axis, Denmarks biggest selection of sneakers. OP TIL 60% OFF

- Ja, de seneste års kriser har skærpet danskerens opmærksomhed på EU, Og jeg synes også, man kan mærke, at EU-debatten måske for første gang er mere nuanceret nsw nike air max axis og ikke kun består af, om man er for eller imod EU, men mere handler om, hvilken vision vi skal have for at udvikle fællesskabet..

Der er valg til Europa-Parlamentet 26, maj, Der skal vælges 14 danske medlemmer til parlamentet, hvor der i den nye periode skal siddei alt 705 medlemmer, 13 indtager deres pladser 2, juli, mens det14, medlem starter, når Storbritannien forlader EU, Medlemmerne bliver valgt for en femårig periode, Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Ministerrådet beføjelse til at vedtage og ændre lovforslag, Det fører desuden tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer, Hun er uddannet sygeplejerske og sexolog, har en nsw nike air max axis kandidatgrad i sundhedsvidenskab, en mastergrad i innovation og ledelse, og så er hun selvstændig erhvervsdrivende og sidder i adskillige bestyrelser..

Det eneste, Pernille Weiss, i modsætning til de øvrige spidskandidater, nsw nike air max axis ikke har, er erfaring med toppolitik, Som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til europaparlamentsvalget afløser hun endda en af de mest erfarne, Bendt Bendtsen, der har siddet i Europa-Parlamentet de seneste to perioder, Pernille Weiss har snuset til politik som amtspolitiker på Fyn fra 1996 til 2004, og i 2001 kunne hun have fået en plads i Folketinget, men trak sig inden valget, fordi hun ville satse på sin uddannelse og familie..

Den manglende erfaring kom til udtryk for nyligt i et interview i Berlingske, hvor hun slog fast, at ti millioner afrikanere som arbejdskraft i Europa ikke skræmte hende og endda var nødvendigt for Europa. Den melding gik stik imod partiets politik, Weiss blev sat på plads af ledelsen og måtte undskylde sin udtalelse. En dårlig start på valgkampen, den 51-årige mor til tre nu skal forsøge at rette op på. Pernille Weiss afløser Bendt Bendtsen som konservativ spidksandidat. Du er ny i forhold til EU og har heller ikke siddet i Folketinget. Hvorfor stiller du op?

- Mit liv giver mig mulighed for at nsw nike air max axis gøre det nu, Jeg har en alder og en bunke erfaringer og kompetencer, som gør, at jeg har noget at byde ind med i forhold til de politiske udfordringer, vi står med i Europa, - Især klimadagsordenen og migrationsudfordringen er de helt store sager, som har brug for politikere, der også har en fortid fra det virkelige liv, hvor borgerne har deres hverdag, Tiden er simpelthen den rigtige for mig, Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet: Bendt Bendtsen Top 3-kandidater til valget:.

Pernille Weiss Ali Aminali Jens Kindberg Valget i 2014: 9,1 % af stemmerne, en tilbagegang på 3,6% Hvorfor stiller du så ikke op til Folketinget i stedet for? - Det hænger sammen med de to store udfordringer, klimaet og migration. De sager kan jeg bedst påvirke i EU. Samtidig har jeg i de sidste 15 år arbejdet i det private både som ansat og leder, og i de sidste 11 år som ejer af min egen virksomhed, og erhvervspolitik er i høj grad også påvirket af EU-politikken. Så hvis jeg skal sætte den erfaring i spil, hvor den kan gøre en forskel, er det i EU.

Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt? - nsw nike air max axis Klimaet er opgaven: Mennesker og systemer skal være bedre til at løse den, for naturen reparerer ikke sig selv, - Udfordringen er migration: Befolkningstallet stiger eksplosivt, hvilket sætter folkevandringer i gang, Udfordringen består i, hvordan vi skal dele verdens ressourcer, - Værktøjskassen til at løse de to udfordringer består af handels- og erhvervspolitik, Hvordan kan vi indrette Europa, så det bliver attraktivt at drive virksomhed, så der bliver skabt arbejdspladser, der kan følge med den globale udvikling?.

Du skal afløse Bendt Bendtsen, Hvordan vil du løfte arven fra en så erfaren politiker? - Måden, jeg gør det på, er ret Bendt Bendtsen’sk, Det er at tage rundt og snakke med folk, Lige siden jeg blev spidskandidat, har jeg besøgt over 70 virksomheder og har været med i mange debatter, - Jeg er ikke lige så kendt som Bendtsen, men jeg er så kendt for at være ukendt, Min store kvalifikation, synes jeg, er, at jeg ikke har været fuldtidspolitiker de sidste 35 år, Jeg har en fortid af en vis tyngde i dansk erhvervsliv, så jeg føler mig nsw nike air max axis godt kvalificeret, ikke bare fordi jeg er et kendt navn, men netop fordi jeg kommer med en nysgerrighed på, hvorfor man gør, som man gør..Seneste