Menu

Nike Jdsport

Nike Jdsport Danmark

Find hele udvalget af Nike Jdsport, Denmarks biggest selection of sneakers. OP TIL 60% OFF

Hvorfor stiller du op til en anden periode i nike jdsport parlamentet? - Det gør jeg, fordi debatten om Danmarks forhold til EU er blevet så utrolig intensiveret, især på grund af Brexit, Og jeg tænker, at hvis jeg på nogen måde kan være med til at påvirke den i den rigtige retning, så må jeg gribe muligheden og forsøge at gøre det i valgkampen, - Jeg har været i tvivl om det, fordi jeg også synes, at man ikke skal blive siddende for længe, men jeg er klar til at tage en periode mere og bruge den erfaring, jeg har fået i de første fem år..

Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt? - At tage magten nike jdsport tilbage, Det betyder, at fagforeninger, kommuner og borgere i alle små og store sager får mere magt og indflydelse på deres samfund, Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet: Rina Ronja Kari Top 3-kandidater til valget: Rina Ronja Kari Lave K, Broch Ole Nors Nielsen Valget i 2014: 8,1 % af stemmerne, en fremgang på 0,9 % - Kampen mod social dumping, Her kan vi nemlig mærke store konsekvenser af EU-medlemskabet, fordi EU’s indre marked og virksomhedernes ret til at rykke rundt på arbejdskraften har ført til udbredt social dumping..

- Åbenhed og gennemsigtighed, Jeg er gået foran ved at fremlægge mine regnskaber og givet fuld indsigt i, hvem jeg mødes med af lobbyister, og hvad gør jeg med penge, jeg får fra EU, Det vil jeg fortsætte med, Hvad har du personligt sat aftryk på i den seneste valgperiode? - Den allerstørste sejr var, at vi fik et nej til at afskaffe retsforbeholdet ved en folkeafstemning i Danmark, Selv om det ikke nike jdsport er noget, jeg har gjort parlamentarisk, så blev min rolle ved den valgkamp stor, Det gav mig plads i partilederrunderne, og det gav Folkebevægelsen en større og vigtigere plads i debatten..

- Derudover har jeg været med til at sikre havnearbejdernes strejkeret. Det kan lyde småt, men EU-Kommissionen havde lavet et lovforslag, der kunne betyde, at havnearbejdere reelt set var forpligtede til at arbejde, selv om de strejkede. Jeg var ordfører i beskæftigelsesudvalget, og vi fik sikret, at de godt måtte strejke, uden at de skulle arbejde. - Den anden sejr var, at vi er kommet nogle vigtige skridt nærmere på at kræve lige løn for lige arbejde for udstationerede arbejdere. Vi ønsker, at arbejdstageren skal kunne rejse frit, men der skal være lige og samme løn- og arbejdsvilkår for dem, der kommer til Danmark, som for dem, der er her i forvejen.

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU? - EU bestemmer for meget, og dét fylder for lidt i pressen og i samtalen om vores samfund, Derfor er mange ikke klar over, hvor meget EU egentlig bestemmer, Hvem skal man så rette sine frustration imod, hvis man ikke er klar over, at en del af de ting, der sker i dag, kommer som resultat af EU-lovgivning? På den måde mangler der en EU-vinkel på mange nationale historier, Hvordan ser du EU’s nuværende form som institution? - EU er jo i krise igen, Og det er jo ikke en nyhed, for EU er altid i krise, Men denne krise er lidt mere fundamentalt, fordi krisen udspringer af, at der er et stort medlemsland, der er på vej ud, og de resterende lande forsøger at finde nike jdsport ud af, hvad der skal være op og ned i EU-systemet..

- Der er en historisk tillidskrise, fordi man i EU-toppen arbejder benhårdt på at skabe et stærkere EU, der bestemmer mere på en måde, hvor man ikke får involveret borgerne. Dermed får man distanceret sig endnu mere fra borgerne i stedet for at inddrage dem i diskussionen om, hvordan fremtidens Europa skal se ud. I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode? Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold. Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen, Folkebevægelsen mod EU er medlem af GUE/NGL, Den Europæiske Venstrefløjs Gruppe/Nordisk Grønne Venstre, den femtestørste gruppe i parlamentet, - Jeg så gerne, at man havde et nærhedsprincip, der handler om, at borgerne skal have mere indflydelse, Men det har jeg svært ved at se nike jdsport ske, for når jeg går på gangene, så er det tydeligt, at den overordnede dagsorden handler om at flytte mere magt til EU og væk fra Folketinget, borgerne og kommunerne, Man burde lytte til de mange protester, der er rundt omkring i de europæiske lande og flytte mere magt tilbage til borgerne..

Enhedslisten stiller nike jdsport op for første gang til et EP-valg, Du er jo medlem af Enhedslisten, hvordan bliver det at kæmpe om stemmerne mod dit eget parti? - Det tager jeg meget stille og roligt, Jeg kæmper for Folkebevægelsen, det har jeg altid gjort, og det er jeg meget stolt af at gøre, Alle andre partier skal gøre, som de har lyst og føre valgkamp, som de vil, Det blander jeg mig ikke i, jeg koncentrerer mig om vores egen valgkamp, Men I skal jo kæmpe om de samme stemmer, Der bliver trængsel på venstrefløjens EU-kampagnespor med to nye partier, Alternativet og Enhedslisten, der stiller op, Hvordan ser du den kamp?.Seneste