Menu

Nike Air Force

Nike Air Force Danmark

Find hele udvalget af Nike Air Force, Denmarks biggest selection of sneakers. OP TIL 60% OFF

Morten Løkkegaard Linea Søgaard-Lidell Asger Christensen Søren Gade er nummer fire på listen Valget i 2014: 16,7 % af stemmerne, en tilbagegang på 3,5 % Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe nike air force for i EU, hvis du bliver valgt? - Klima og miljø, Alvoren i klimaforandringer står helt klart, Jeg har selv foreslået en ny klima- og miljøpagt, hvor klima og miljø skal være skrevet ind i al lovgivning, Alt skal vejes på en klima- og miljøvægt, ligesom man gør det med økonomi i forhold til lovgivningen..

- Migration og de ydre grænser, Vi skal skabe den nødvendige tryghed, så man kan fungere i en europæisk kontekst, Det handler om at få en ny udgave af Schengen, at få vores ydre grænser til at fungere og at få genskabt et asylbehandlingssystem og dermed også styrke det retslige område med terrorbekæmpelse, - At sikre frihandel i det 21, århundrede, At acceptere frihandel som princip i stedet for at slå over i protektionisme ligesom Trump og nike air force i visse dele af det europæiske fællesskab..

Hvad har du personligt sat aftryk på i den seneste valgperiode? - Jeg har i to år været hovedforhandler, nike air force altså ansvarlig, på en stor pakke om tilgængelighed for handicappede, som blev stemt igennem for nyligt efter svære forhandlinger, Det handler om, at 80 millioner handicappede og ældre med funktionsbesvær får nemmere adgang til produkter og services fra virksomheder, - Nu er der klare retningslinjer på, hvordan mobiltelefoner og hjemmesider med eksempelvis netbank og e-bøger skal indrettes, så de kan benyttes af handicappede, Det samme gælder for billetautomater, hæveautomater og ved check-in i lufthavnen..

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU? - Danskerne vil gerne beskæftige sig med EU. Det fylder meget mere nu, end da jeg startede for ti år siden. Medierne interesserer sig mere for EU-spørgsmål, og portrætter og interviews med spidskandidater var ikke blevet bragt for ti år siden. - Det skyldes den politiske udvikling. Der er flere politikområder, der vedrører grænseoverskridende problemer, og som derfor også fylder mere. Og hvis man er i tvivl om interessen, kan man bare se på Brexit. Det er kriser som Brexit, migrantkrisen, den økonomiske krise, Trump og Putin osv., der har gjort, at EU er rykket op på dagsordenen.

Hvordan ser du EU’s nuværende form som institution? - Er EU i krise? EU er altid i krise, fordi EU er altid i bevægelse, EU er en kæmpe byggeplads, hvor der altid er støj, møg og larm og råben og skrigen, Men der bliver hele tiden bygget, Vi kommer aldrig til at se det færdige hus, for Europa er konstant i bevægelse, Det vigtige er at have målsætninger for, hvor man vil hen, - Om ikke andet har de seneste ti års krise defineret, hvor afgrænsningen mellem nationalstatens indflydelse og EU’s indflydelse skal gå, Vi har fundet ud af, hvor tingene kræver fælles løsninger, og kriserne har givet et skærpet fokus nike air force på, hvad EU skal og ikke skal..

Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold. Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet. Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. Venstre er sammen med Radikale Venstre medlemmer af ALDE, Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, parlamentets fjerdestørste gruppe. I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode?

- De næste fem år kommer vi til at skulle forholde os til de store spørgsmål, som ikke er afklaret endnu, Hvad stiller vi hver især op med klimaudfordringerne, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen? Hvad er svaret på migrationsbølgen, som kommer til at fortsætte i årtier fremover? Hvad er svaret på protektionisme i det 21, århundrede, hvor vi skal finde nye og moderne måder at skrue handelsaftaler sammen på? Venstre fik et skidt valg ved sidste EU-valg, nike air force Hvordan vil I rette op på det?.

- Vi har en stærk kandidatliste, Vi har et program, som jeg gerne vil prale af, og som jeg selv har skrevet, og som gør det tindrende klart, hvor vi står på alle spørgsmålene, - nike air force Og så har alle disse kriser og sager øget bevidstheden hos befolkningen, så det nu er nemmere at sige til folk, at de skal stemme pro-europæisk denne gang, for det modsatte giver ingen mening, hvis man bare kigger på Brexit, Grundvilkårene er altså anderledes denne gang, og det skulle gerne trække i vores retning..Seneste